TARIEVEN PER  01-01-2019

1 x per week training:

2 x per week trainen:

Onbeperkt trainen:

 

Senioren 1x training:

2x per week:

 

1 Losse Les:

087,50 per kwartaal

€ 113,50 per kwartaal

€ 128,50 per kwartaal

 

072,- per kwartaal

090,50 per kwartaal

 

010,-

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Inschrijving/

betalingsvoorwaarden

U dient de medische vragenlijst/

inschrijfformulier ingevuld

en ondertekend af te geven,

dit formulier geldt tevens als

inschrijving. Het inschrijfgeld

bedraagt éénmalig 10 euro.

 

• contributie:

1. Contributie: Uitsluitend

per automatische incasso

1 x per 3 maanden. De

contributie wordt altijd aan

het begin van het kwartaal

automatisch geïncasseerd.

2. Opzegging van het

lidmaatschap: U heeft 1 maand opzegtermijn. Bijvoorbeeld mei opzeggen betekent dat juni ook nog betaald moet worden.

Home

Lessen

Lesrooster

Tarieven

Nieuws

Fotos

Contact & Links

• Absentie:

Een gemiste les kan ingehaald

worden in hetzelfde kwartaal.

Tijdelijke onderbreking door

ziekte, verzuim of vakantie is er

geen restitutie van het lesgeld

mogelijk.

 

• Gebruik van studio:

Elk handelen en/of nalatig

gedrag van een lid van

FITSPORT dat de naam en/

of de gang van zaken van

 

FITSPORT benadeelt, geeft ons

het recht het lidmaatschap op te

zeggen.

 

Voor schade aan en/of diefstal

van Uw eigendommen kunnen

wij niet aansprakelijk gesteld

worden.

• Vakanties en feestdagen:

Tijdens de zomervakantie zijn

wij 4 weken gesloten. Tussen

kerst en nieuwjaar 1 week,

en in de meivakantie zijn wij

1 week gesloten. Evenals

maandag en dinsdag tijdens

carnaval. Tijdens de andere

kleine schoolvakanties gaan

onze lessen ge­woon door. Op

erkende feestdagen vervallen

alle lessen. Deze lessen kunnen

ingehaald worden.

 

• Hygiene studio:

Het is verboden om met buiten gedragen schoeisel de zaal te betreden. Jassen en schoenen moeten buiten de zaal blijven.

Leden zijn verplicht een handdoek mee te nemen om op de matjes te

leggen.

• Training:

Als U boven de 55 bent, als

U twijfelt en/of lichamelijke

klachten heeft, dan vraagt U

toe­stemming aan Uw huisarts

c.q. behandelend arts om onze

training te volgen.

 

• Sporten geschiedt op eigen

risico.

 

• Stopzetting:

Na stopzetten van het abbonement worden uw persoonlijke gegevens vernietigd.

FitSport  | Marathonloop 7 - 5235 AA  |  's-Hertogenbosch  |  T: 06 24 656 850    +    Fotos  |  Iris Wuijster Fotografie